Prawo cywilne z umowami w administracji

Civil law with contracts in administration

2020Z

Kod przedmiotu2421S1-PCZUWA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bieranowski A.,Bogdalski P., Goettel M. , Prawo cywilne. Zarys wykładu., WoltersKluwer, 2012, s. 25-413 2) Kubiński P., Wołoszko A.,, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego,, W..S.Pol. Szczytno, 2012, s. 13-172
Literatura uzupełniająca
Uwagi