Postępowanie egzekucyjne w administracji

Executive procedure in administration

2021L

Kod przedmiotu2421S1-PEWA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marek Wierzbowski,, Postępowanie administracyjne-postępowanie ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi,, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi