Prawo finansowe i finanse publiczne

Financial law and public financies

2021Z

Kod przedmiotu2421S1-PFIFP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Wójtowicz (red.), Zarys Finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, 2017 2) P. Smoleń (red.), Ustawa i finansach publicznych. Komentarz, II wydanie,, C.H. Beck, 2014 3) Pozycja wieloautorska, Prawo finansowe, prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe, Wolters Kluwer, 2017 4) A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi