Postępowanie karne

Penal Proceedings

2021Z

Kod przedmiotu2421S1-PKAR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, 2014 2) S.Waltoś, P.Hofmański , Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi