Prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze

2021L

Kod przedmiotu2421S1-PKW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zbigniew Hołda, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer, 2017, s. 296 2) Małgorzata Kuć, Prawo karne wykonawcze, C.H. Beck., 2013, s. 230
Literatura uzupełniająca
Uwagi