Podstawy prawoznawstwa

Basics of jurisprudence

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PODSTPRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Morawski L., Podstawy prawoznawstwa , TNOIK, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi