Postępowanie cywilne

Civil procedure

2021Z

Kod przedmiotu2421S1-POSTC
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lapierre Jerzy, Weitz Karol, Resich Zbigniew, Misiuk-Jodłowska Teresa, Jodłowski Jerzy, "Postępowanie cywilne" , Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 688
Literatura uzupełniająca
Uwagi