Publiczne prawo gospodarcze

Economic public law

2021Z

Kod przedmiotu2421S1-PPG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzej Powałowski (red),, Prawo gospodarcze publiczne , CH Beck, 2017 2) Gronkiewicz-Waltz Hanna, Wierzbowski Marek, Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne , Wolters Kluwer , 2017 3) Adam Szafrański, Zofia Snażyk, Publiczne prawo gospodarcze, CH Beck , 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi