Prawo pracy i prawo urzędnicze

Labour law and clerical law

2021Z

Kod przedmiotu2421S1-PPIPU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Florek, "Prawo pracy" , t. I, C.H.Beck, 2017, s. 369 2) T. Liszcz, "Prawo pracy", t. I, Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 660
Literatura uzupełniająca
Uwagi