Podstawy psychologii sądowej

Fundamentals of forensic psychology

2021L

Kod przedmiotu2421S1-PPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi