Prawa człowieka

Human Rights

2020L

Kod przedmiotu2421S1-PRAWACZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, TNOIK, 2010, s. 1-613
Literatura uzupełniająca
Uwagi