Prawa człowieka

Human Rights

2020L

Kod przedmiotu2421S1-PRAWACZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBez przedmiotów wprowadzających.
Wymagania wstępneBez wymagań wstępnych.
Opis ćwiczeńOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GWARANCJI PROCEDURALNYCH PRAW CZŁOWIEKA;OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU EKPC I JEGO GWARANCJI PROCEDURALNYCH; POSTĘPOWANIE SKARGOWE PRZED TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU; ANALIZA WARUNKÓW DOPUSZCZALNOŚCI SKARGI INDYWIDUALNEJ; OMÓWIENIE WYBRANYCH ORZECZEŃ EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA.
Opis wykładówGENEZA IDEI I PRAWNOPOZYTYWNEJ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA; WSPÓŁCZESNA, MIĘDZYNARODOWA KONCEPCJA PRAW CZŁOWIEKA; ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PRAW CZŁOWIEKA; SYSTEMATYKA I CECHY SPECYFICZNE TRAKTATÓW PRAW CZŁOWIEKA; STRUKTURA ZOBOWIĄZANIOWA TRAKTATÓW PRAW CZŁOWIEKA; ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PRAW CZŁOWIEKA W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM; UNIWERSALNE I REGIONALNE SYSTEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA; SYSTEMATYKA PRAW CZŁOWIEKA (WOLNOŚCI I PRAWA; GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA; PRAWA ABSOLUTNE I OGRANICZALNE, W TYM METODY OGRANICZANIA PRAW CZŁOWIEKA); ANALIZA WYBRANYCH STANDARDÓW I i II GENERACJI PRAW CZŁOWIEKA.
Cel kształceniaCELEM WYKŁADU JEST WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA.CELEM ĆWICZEŃ JEST WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ GWARANCJI PROCEDURALNYCH W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM PRAW CZŁOWIEKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA.
Literatura podstawowa1) B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, TNOIK, 2010, s. 1-613
Literatura uzupełniająca
Uwagi-