Prawo administracyjne I

Administrative law

2020Z

Kod przedmiotu2421S1-PRAWADM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J, Prawo administracyjne , wyd. Wolters Kluwer, 2014 2) Ura E, Prawo administracyjne, wyd. Wolters Kluwer, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi