Prawo administracyjne II

Administrative law II

2020L

Kod przedmiotu2421S1-PRAWOADM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J, Prawo administracyjne, t. ., ydawnictwo Wolters Kluwer Business , 2010, s. . 2) Ura E, Prawo administracyjne, t. ., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2009, s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi