Prawo handlowe

Commercial law

2020Z

Kod przedmiotu2421S1-PRH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Kidyba, Prawo handlowe, t. 1, C.H. Beck, 2017, s. 1018 2) S. Włodyka, Prawo Handlowe, t. 1, C.H. Beck, 2012, s. 1444
Literatura uzupełniająca
Uwagi