Prawo rodzinne i opiekuńcze

Family and guardianship law

2021L

Kod przedmiotu2421S1-PRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Smyczyńsk, 1) T. Smyczyński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa, 2016 , C.H. Beck, 2016 2) Jolanta Bucińska , Helena Ciepła, inni, MERITUM Prawo rodzinne, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi