Proseminarium

Introductory seminar

2020L

Kod przedmiotu2421S1-PROSEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi