Prawo podatkowe

Tax law

2021L

Kod przedmiotu2421S1-PRP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, 2016 2) R. Mastalski, Prawo Podatkowe, C.H. Beck, 2018 3) R. Oktaba, Prawo Podatkowe, C.H. Beck, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi