Prawo wykroczeń

Offence law

2020Z

Kod przedmiotu2421S1-PRWYK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), C.H.BECK, 2012, s. 257 2) Ol. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna, Deflin, 2015, s. 189 3) M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, C.H.BECK, 2011, s. 951
Literatura uzupełniająca
Uwagi