Praktyki zawodowe

Professional practice

2020L

Kod przedmiotu2421S1-PZAW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - Regulamin studiów, UWM, 2018 2) Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich, UWM, 2018 3) Rada Wydziału Prawa i Administracji, Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji - Regulamin praktyk, WPiA, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi