Prawo zamówień publicznych

Public order law

2021Z

Kod przedmiotu2421S1-PZP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Stompel, E.Grabarczuk,, Zamówienia publiczne - nowe zasady, , Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi