System organów ochrony prawnej

System of authorities of legal protection

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-SYSOROP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Serafin, B. Szmulik, , 1.Organy ochrony prawnej RP , C. H. Beck , 2017 2) Szmulik B., Żmigrodzki M, Ustrój organów ochrony prawnej, , UMCS, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi