Sposoby zwalczania patologii w administracji

Methods of Combating Pathology in Public Administration

2020L

Kod przedmiotu2421S1-SZPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), 2009r., "Patologie w administracji publicznej", 2) B. Hołyst, 2010r., "Zjawiska patologiczne w relacjach urzędnik - petent", wyd. Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie, 3) A. Wierzbicka, 2010r., Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej, 4) I. Bogucka,T. Pietrzykowska, 2010r., Etyka w administracji publiczne, 5) J. Borkowska, 2009r., Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej.
Literatura uzupełniająca
Uwagi