Ustrój samorządu terytorialnego

Political system of local governement

2020L

Kod przedmiotu2421S1-UST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bukowski Z., Jędrzejewski T., Ustrój samorządu terytorialnego, yd. Wydawnictwo Dom Organizatora, 2005 2) Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi