Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Crisis management

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-ZWSK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ., . 2) J. Ziarko, J. Walas-Trębacz, Podstawy zarządzania kryzysowego, cz. 1 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi