Administracja - studia drugiego stopnia stacjonarne

Filia w Ełku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Administracja

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy specjalistyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zasady ustroju politycznego państwa
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Etyka urzędnicza
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Organy Unii Europejskiej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy prawa pracy
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo administracyjne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prawo cywilne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo karne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo przedsiębiorstw publicznych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo wyznaniowe i administracyjne aspekty prawa kanonicznego
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium magisterskie i praca magisterska
4
ZAL-O
Ćwiczenia
45
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany (do wyboru)**
2
II - Podstawowe
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
2
Postępowanie sądowo-administracyjne
2
III - Kierunkowe
Orzecznictwo TK w sprawach administracyjnych
2
Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
2
Postępowanie karne
2
Prawne aspekty bioetyki
2
Prawo konstytucyjne
2
Prawo porównawcze publiczne
2
Prawo umów handlowych
2
Publiczne prawo konkurencji
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca magisterska
4
VI - Praktyka
Praktyka
6
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
33,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Finansowanie projektów w UE
2
Międzynarodowe i krajowe instrumenty prawne w ochronie środowiska
2
Podstawy organizacji i zarządzania
2
Przedmiot do wyboru1**
2
Seminarium magisterskie i praca magisterska
10
System ochrony prawnej w UE
2
System ubezpieczeń społecznych
2
VI - Praktyka
Praktyka
6
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru 2**
2
Przedmiot do wyboru 3**
2
Przedmiot do wyboru 4**
2
Przedmiot do wyboru 5**
2
Przedmiot do wyboru 6**
2
Przedmiot do wyboru 7**
2
Seminarium magisterskie i praca magisterska
10
VI - Praktyka
Praktyka
6
SUMA
28,0