Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-AMUS1psZ-KRK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi