Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

2018L

Kod przedmiotu2421S2-AMUS2Lspr-KRK
Punkty ECTS 24
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, t. , Wrocław, 2009, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi