Etyka urzędnicza

Clerical ethics

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-ETYKAURZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Etyka-przedmiot i stanowiska 2. Rozwój myśli etycznej 3.Metoda i przedmiot etyki 4. Pojecia i zasady etyki
Opis wykładów1 Pojęcie etyki urzędniczej 2. Definiowanie urzędników 3.Etyczna profesjonalizacja urzedników. 4. Regulacje etyki urzedniczej
Cel kształceniaCelem zajęć jest przedstawienie kluczowych stanowisk w mysli etycznej w kontekście pracy urzędniczej
Literatura podstawowa1) H. Izdebski, W. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, -, 2009
Literatura uzupełniająca1) J. Maxwell, Etyka, -, 2010 2) M. Stout, Socjopaci są wśród nas, -, 2017
Uwagibrak