Etyka urzędnicza

Clerical ethics

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-ETYKAURZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawoznawstwo
Wymagania wstępnepodstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa
Opis ćwiczeń1. Etyka-przedmiot i stanowiska 2. Rozwój myśli etycznej 3.Metoda i przedmiot etyki 4. Pojęcia i zasady etyki
Opis wykładów1 Pojęcie etyki urzędniczej 2. Definiowanie urzędników 3.Etyczna profesjonalizacja urzędników. 4. Regulacje etyki urzędniczej
Cel kształceniazapoznanie z podstawowymi zasadami deontologicznymi obowiązującymi w administracji
Literatura podstawowa1. Kulesza M., Niziołek M., 2010, Etyka służby publicznej; 2. Bogucka I., Pietrzykowski T., 2010, Etyka w administracji publicznej; 3.
Literatura uzupełniająca1) J. Maxwell, Etyka,2010r,, 2) M. Stout, Socjopaci są wśród nas,2017r,
Uwagi