Finansowanie projektów UE

Financing of EU projects

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-FPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Perkowski M., 2008r., "Maciej Perkowski. Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich.", wyd. Verba, 2) Lemonnier M., Kisiel Sz., 2010r., "Prawno - ekonomiczne aspekty funkcjonowania funduszy unijnych. Wybrane zagadnienia", wyd. UWM.
Literatura uzupełniająca
Uwagi