Finansowanie projektów UE

Financing of EU projects

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-FPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo finansowe
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć prawnofinansowych
Opis ćwiczeńanaliza artykułów prasowych i naukowych, projekcja filmów o tematyce bankowej
Opis wykładówomówienie podstawowych pojęć i problemów pr.bankowego
Cel kształceniazapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania banków, instrumentami finansowymi oferowanymi przez banki, regulacjami prawnymi sektora bankowego, nadzorem na rynkiem bankowym
Literatura podstawowa1) Perkowski M., Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich, Verba, 2008
Literatura uzupełniająca1) Ofiarski, wyd. WK, Prawo bankowe, tom
Uwagi