Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE

Structural funds and the system of financing the European Union Project

2017L

Kod przedmiotu2421S2-FSISFPU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceFinanse publicze i prawo finansowe, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo UE
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć dotyczących polskiego budżetu, budżetu UE, podstawy funkcjonowania UE
Opis ćwiczeńSzczegółowa prezentacja i omówienie aktów prawnych dotyczących funduszy unijnych. Szczegółowa prezentacja poszczególnych programów operacyjnych realizowanych w Polsce. Dyskusja nad problemami.
Opis wykładówWprowadzenie do problematyki Unii Europejskiej. Geneza Unii Europejskiej. Kierunki polityki Unii Europejskiej, Prezentacja Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych – EFRR i EFS. Ogólne omówienie aktów prawnych (zarówno polskich jak i unijnych) dotyczących funduszy unijnych. Perspektywa finansowa 2000-2006. Perspektywa finansowa 2007-2013. Perspektywa finansowa 2014-2020 - Prezentacja, porównania, wnioski, refleksje.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów ze sposobami finansowania krajów członkowskich UE za pośrednictwem środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Poprzez zapoznanie studentów z podstawami prawa funduszy, interpretacjami jego treści, podstawowymi funduszami i ich ewolucją, kryteriami podmiotowymi i przedmiotowymi aplikowania o ośrodki, podmiotami biorącymi udział w procedurach, charakterystykę programów operacyjnych w Polsce student będzie potrafił zrozumieć istotę i cel finansowania, co zwiększy jego możliwość aplikowania samemu o odpowiednie fundusze lub doradzania w sprawach aplikacji o fundusze
Literatura podstawowa1) M. Lemonnier (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania funduszy unijnych – wybrane zagadnienia 3) Jankowska M., Sokół A., Wicher A., 2008r., "Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013", wyd. Warszawa., UWM Olsztyn, 2010, s. całość 2) J.Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Środki unijne, klasyfikacja , funkcjonowanie , ewidencja i rozliczanie, ODDK Gdańsk, 2007, s. calość 3) Jankowska M., Sokół A., Wicher A, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013, Warszawa, 2008, s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak