Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach administracyjnych

2017L

Kod przedmiotu2421S2-OTKWSA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówCelem wykładów jest zapoznanie studenta z szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi administracji.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest poszerzenie wiedzy w zakresie wybranej instytucji prawa lub administracji.
Literatura podstawowa1) Wojtyczek Krzysztof, 1) K. Wojtyczek, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce, t. , Wyd. Sejmowe , 2013, s. , t. brak , Wyd. Sejmow, 2013, s. 289 2) Bosek Leszek, Wild Mikołaj, Kontrola konstytucyjności prawa : zagadnienia ustrojowe, procesowe i materialnoprawne : komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych : wzory pism procesowych, t. brak, C.H. Beck , 2014, s. 459
Literatura uzupełniająca1) , , ,
UwagiStudent wybiera dwa fakultety z listy.