Prawo przedsiębiorstw publicznych

Public undertaking law

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PRAWOPRZPU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne, prawo administracyjne, prawo handlowe.
Wymagania wstępnezdane egzaminy z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńĆwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstw komunalnych spółek z udziałem Skarbu Państwa a także spółek z udziałem jednostek samorzadu terytorialnego
Opis wykładówWykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami ogólnymi dotyczącymi funkcjonowania Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w ramach gospodarki rynkowej jako jednego z podmiotów prowadzących działalność w sferze gospodarczej
Cel kształceniaZapoznanie studenta z funkcjonowanie przedsiębiorstw publicznych w Polsce.
Literatura podstawowa1) A. Kidyba, Prawo Handlowe, t. 1, BECK, 2017, s. 1044 2) K. Kruczalak, Prawo Handlowe. Zarys wykładu, t. 1, LexisNexis, 2008, s. 552 3) S. Włodyka, PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, t. 1-2, BECK, 2012, s. 1709 4) W.J.Katner, Prawo cywilne i handlowe w zarysie, t. 1, WoltersKluwer, 2017, s. 550 5) R.Hauser, Publiczne prawo gospodarcze. system, prawa administracyjnego, t. 8b, BECK, 2013, s. 982 6) C. Banasiński,. M.Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, t. 1, WoltersKluwer, 2002, s. 321 7) M.Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, t. 1, WoltersKluwer, 2008, s. 558 8) W. Gonet, Spółki Komunalne, t. 1, LexisNexis, 2007, s. 192 9) J.J. Zięty, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, t. 1, Beck, 2012, s. 250
Literatura uzupełniająca1) S.Sołtysiński, Prawo spółek kapitałowych. System prawa prywatnego, t. 17B, Beck, 2016, s. 1200 2) D.Wacinkiewicz, Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych, t. 1, Beck, 2016, s. 540
Uwagi