Prawo umów handlowych

Law of commercial contracts

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PRAWOUMOWHA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne
Wymagania wstępneZdany egzamin z Prawa cywilnego I
Opis ćwiczeńĆwiczenia w sposób praktyczny mają zapoznać studentów ze sposobami zawierania umów oraz omówić poszczególne umowy handlowe.
Opis wykładówWykłady mają dając studentom wiedzę o podstawowych formach umów handlowych, rodzajach umów handlowych.
Cel kształceniaPoznanie sposobów zawierani umów handlowych oraz rodzajów umów
Literatura podstawowa1) S. Włodyka, 2007r., "Prawo umów handlowych", wyd. C.H. Beck, t.5, s.543, 2) A. Kidyba, 2016r., "Prawo handlowe", wyd. Lexis Nexis, t.1, s.1018, 3) A. Kruczalak, 2008r., "Prawo handlowe", wyd. Lexis Nexis, t.1, s.546.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak