Prawo Cywilne

Civil Law

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PRCyw
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy prawoznawstwa, prawo rzymskie
Wymagania wstępneznajomość podstawowej terminologii z zakresu prawoznawstwa, zasad konstukcji systemu prawa i prawa rzymskiego
Opis ćwiczeńWprowadzenie do prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny, zdarzenie cywilnoprawne. Prawo podmiotowe i jego ochrona. Podmioty prawa cywilnego. Czynności prawne i ich rodzaje. Błąd, pozorność, groźba, brak świadomości. Pełnomocnictwo i prokura. Przedawnienie i termy zawite.
Opis wykładówPojęcie i systematyka prawa cywilnego. Źródła prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Prawo podmiotowe. Podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych. Zagadnienie ogólne dotyczące czynności prawnych. Forma i treść czynności prawnych. Tryby zawierania umów. Wady oświadczenia woli. Sankcje wadliwych czynności prawnych. Przedstawicielstwo. Pojęcie rzeczy i jej rodzaje. Prawo własności i współwłasności. Ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie wieczyste. Posiadanie. Podstawy prawa rodzinnego
Cel kształceniaposiadanie podstawowych, istotnych wiadomości dotyczących prawa cywilnego
Literatura podstawowa1) A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, "Prawo cywilne. Zarys części ogólnej" , LexisNexis, 2016, s. 688 2) A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel , Prawo cywilne - zarys wykładu , Wolters Kluwer, 2016, s. 448
Literatura uzupełniająca1) E. Gniewek, P. Machnikowski , Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck , 2016, s. 2500
Uwagi