Prawo Cywilne

Civil Law

2017Z

Kod przedmiotu2421S2-PRCyw
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy prawoznawstwa, prawo rzymskie
Wymagania wstępneznajomość podstawowej terminologii z zakresu prawoznawstwa, zasad konstukcji systemu prawa i prawa rzymskiego
Opis ćwiczeńWprowadzenie do prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny, zdarzenie cywilnoprawne. Prawo podmiotowe i jego ochrona. Podmioty prawa cywilnego. Czynności prawne i ich rodzaje. Błąd, pozorność, groźba, brak świadomości. Pełnomocnictwo i prokura. Przedawnienie i termy zawite.
Opis wykładówPojęcie i systematyka prawa cywilnego. Źródła prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Prawo podmiotowe. Podmioty i przedmioty stosunków cywilnoprawnych. Zagadnienie ogólne dotyczące czynności prawnych. Forma i treść czynności prawnych. Tryby zawierania umów. Wady oświadczenia woli. Sankcje wadliwych czynności prawnych. Przedstawicielstwo. Pojęcie rzeczy i jej rodzaje. Prawo własności i współwłasności. Ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie wieczyste. Posiadanie. Podstawy prawa rodzinnego
Cel kształceniaposiadanie podstawowych, istotnych wiadomości dotyczących prawa cywilnego
Literatura podstawowaZ. Radwański "Prawo cywilne część ogólna" najnowsze wydanie, E. Gniewek "Prawo rzeczowe" najnowsze wydanie, P. Kubiński, A. Wołoszko, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, Szczytno 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi