System ochrony prawnej w UE

System of legal protection in the European Union

2018Z

Kod przedmiotu2421S2-SOPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaA. Wyrozumska (red.), 2010r., "System ochrony prawnej Unii Europejskiej", wyd. Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
Literatura uzupełniająca
Uwagi