Seminarium

Seminar

2019L

Kod przedmiotu2421S2-AMUS1Ls-KRK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Boć, Jak pisać pracę magisterską, , Kolonia Limited, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi