Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-AMUS1psZ-KRK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Lexis Nexis, 2009 2) M. Kruk, D. Wójcik, Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych,, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi