Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

2020L

Kod przedmiotu2421S2-AMUS2Lspr-KRK
Punkty ECTS 24
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, , Kolonia Limited, Wrocław, 2009 2) Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza IMPULS, bdw 3) Urban Stanisław Ładoński Wiesław, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Naukowa.pl, Wrocław, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi