Seminarium

Seminar

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-AMUS2Zs-KRK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, Kolonia Limited, 2009 2) M. Węglińska,, Jak pisać pracę magisterską?, wyd. Impuls,, 2010 3) Tadeusz T.Kaczmarek,, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską?, wyd. http://www.kaczmarek.waw.pl/,, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi