Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2020L

Kod przedmiotu2421S2-AMUS2psL-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Lexis Nexis, 2009 2) M. Kruk, D. Wójcik, Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych,, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2004 3) J. Supernat, Administracja Unii Europejskiej , Kolonia Limited, 2013 4) Robótka H, , Wprowadzenie do archiwistyki, wyd. UMK, 2003 5) Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny, Polityka Społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN., 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi