Etyka urzędnicza

Clerical ethics

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-ETYKAURZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Etyka-przedmiot i stanowiska 2. Rozwój myśli etycznej 3.Metoda i przedmiot etyki 4. Pojecia i zasady etyki
Opis wykładów1 Pojęcie etyki urzędniczej 2. Definiowanie urzędników 3.Etyczna profesjonalizacja urzedników. 4. Regulacje etyki urzedniczej
Cel kształceniaCelem zajęć jest przedstawienie kluczowych stanowisk w mysli etycznej w kontekście pracy urzędniczej
Literatura podstawowa1) H. Izdebski, W. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, -, 2009
Literatura uzupełniająca1) M. Stout, wyd. -, Socjopaci są wśród nas, 2017r., tom 2) J. Maxwell, wyd. -, Etyka, 2010r., tom
Uwagibrak