Finansowanie projektów UE

Financing of EU projects

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-FPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Perkowski M., Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich, Verba, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi