Międzynarodowe i krajowe instrumenty prawne w ochronie środowiska

International and national legal instruments for environmental protection

2020Z

Kod przedmiotu2421S2-MKIPO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAdministrowanie zasobami środowiska naturalnego
Wymagania wstępneznajomość podstawowych pojęć prawniczych i procedur administracyjnych w zakresie prawnej ochrony środowiska
Opis ćwiczeńTreści ćwiczeń obejmują zagadnienia dotyczące regulacji prawno-administracyjnych międzynarodowych i krajowych w zakresie pozwoleń i koncesji na użytkowanie środowiska, instytucji współfinansujących inwestycje w zakresie ochrony środowiska, dostępności informacji w zakresie użytkowania i ochrony środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko.
Opis wykładówTreści wykładów obejmują metody wyceny środowiska naturalnego i szacowanie strat, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, procedury administracyjne służące ochronie środowiska naturalnego obowiązujące w prawie międzynarodowym i krajowym,, w tym oceny oddziaływania na środowisko
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi instrumentami służącymi reglamentacji zasobów środowiska i ich prawnej ochronie na szczeblu międzynarodowym i krajowym w procesie jego użytkowania, oraz z nowoczesnymi metodami zarządzania, uwzględniającymi aspekty ochrony środowiska.
Literatura podstawowa1) U. Szymańska, E. Zębek, Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 2014, s. 215 2) E. Zębek, , Instrumenty administracyjno-prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska , KPP Monografie WPiA UWM w Olsztynie, 2017, s. 206
Literatura uzupełniająca
Uwagi