Organy Unii Europejskiej

Bodies of the European Union

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-ORGAUNIIEU
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceInstytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń do przedmiotu.
Opis wykładów1. Pojęcie i zasady systemu instytucjonalnego UE. 2. Instytucje UE. 3. Instytucje prawodawcze UE. 4. Instytucje wykonawcze UE. 5. Wymiar sprawiedliwości UE. 6. Organy pomocnicze UE. 7. Organy krajowe w systemie instytucjonalnym UE.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z genezą, strukturą i bieżącym funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Historia wymiaru instytucjonalnego procesu integracji europejskiej. Typologia organow europejskich. Charakterystyka organów głównych (instytucji) UE. Prezentacja organów pomocniczych UE. Rola organów krajowych w systemie instytucjonalnym UE
Literatura podstawowa1) M. Sitek, "Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego", wyd. WSGE, 2010. 2) J. Barcz, 2006r., "PrawoUnii Europejskiej. Zagadnienia systemowe", wyd. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 3) P. Craig, G. De Burca, "EU Law: Text, Cases & Materials", wyd. Oxford University Press, 2007.
Literatura uzupełniająca1) I. Kamiński, wyd. LexisNexis, Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej: Praktyczny komentarz i przepisy, 2004r., tom 2) A. Łazowski, A. Łabędzka, M. Szpunar, wyd. C. H. Beck, Prawo Unii Europejskiej. Pytania, kazusy, tabele, 2008r., tom 3) M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, wyd. C. H. Beck, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, 2008r., tom
UwagiBrak.