Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

Administrative and execution Proceedings in Administration

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PAIE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaK. Celińska - Grzegorczyk, R. Hauser, W. piątek, W. Sawszyn, A. Skoczylas: Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa2013. P. Przybysz: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca
Uwagi