Prawo konstytucyjne

Constitutional law

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PKONST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1) prawo wyborcze, 2) Sejm i Senat, 3) władza wykonawcza, 4) władza sądownicza, 5) organy ochrony i kontroli prawnej
Opis wykładów1) zasady konstytucyjne, 2) prawa i wolności, 3) źródła prawa
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studenta z ustrojem politycznym, społecznym i gospodarczym, ustalonym przepisami Konstytucji z 199 r.
Literatura podstawowa1) L. Garlicki , Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu , Wolters Kluwer, 2018, s. wszystkie 2) M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, 2018, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca1) red. M. Safjan, L. Bosek., Konstytucja RP. Komentarz, t. I i II, C.H. Beck, 2016, s. Legalis/el
Uwagi