Postępowanie karne

Criminal Proceedings

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-POSKAR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Grzegorczyk, J.Tylman, , Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, 2014 2) S.Waltoś, P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi