Podstawy Prawa Finansowego

Fundamentals of Financial Law

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PPFIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anna Jurkowska-Zeidler, Andrzej Drwiłło, System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, 2017, s. 484 2) Artur Nowak-Far, Prawo publiczne i prawo finansowe, C.H.Beck, 2017, s. 550 3) Dzwonkowski Henryk, Gliniecka Jolanta , Prawo finansowe, C.H.Beck, 2013, s. 236
Literatura uzupełniająca
Uwagi