Prawne aspekty bioetyki

Legal aspects of bioethics

2019L

Kod przedmiotu2421S2-PRAWASPBI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Biuro Analiz Sejmowych, Konstytucyjna formuła ochrony życia", , Kancelaria Sejmu, 2007r. 2) Twardowski T., A.Michalska, "Dylematy współczesnej biotechnologii z perspektywy biotechnologa i prawnika, Tnoik, 2000r. 3) Chełstowski J, "Dylematy współczesnych badań biomedycznych. Nadzieje i zagrożenia", Siedlce, 2000r.
Literatura uzupełniająca
Uwagi