Prawo przedsiębiorstw publicznych

Public undertaking law

2019Z

Kod przedmiotu2421S2-PRAWOPRZPU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne, prawo administracyjne, prawo handlowe.
Wymagania wstępnezdane egzaminy z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńĆwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstw komunalnych spółek z udziałem Skarbu Państwa a także spółek z udziałem jednostek samorzadu terytorialnego
Opis wykładówWykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami ogólnymi dotyczącymi funkcjonowania Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w ramach gospodarki rynkowej jako jednego z podmiotów prowadzących działalność w sferze gospodarczej
Cel kształceniaZapoznanie studenta z funkcjonowanie przedsiębiorstw publicznych w Polsce.
Literatura podstawowa1) W.J. Katner, Prawo gospodarcze i handlowe, t. 1, WoltersKluwer, 2018, s. 832 2) H.Gronkiewicz-Waltz, Zagadnienia administracyjnoprawne, t. 1, WoltersKluwer, 2017, s. 532
Literatura uzupełniająca1) A. Powałowski, wyd. C.H. Beck, Nowe Prawo Przedsiębiorców, 2017r., tom 1, 184s.
Uwagi